Cười té ghế với Đôrêmon chế (P.4)

Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2014
Tiền đi có nhớ Ví không? Ví thì há mỏ ngồi trông đợi về.
Tiền sao chẳng giữ lời thề, đi rồi đi mãi có về nữa đâu...
Cười Té Ghế Với ĐôRêMon Chế (P.4)

Doremon che phan 4

stt vui

ảnh chế doremon phần 4


Sửa bài đăng
 
Hình Ảnh Vui

Tìm kiếm bài viết