Tranh vui: Mừng hụt vì cứ tưởng... hix hix

Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2013
Chỉ vì những câu nói lấp lửng mà đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện cười ra nước mắt. Dưới đây là 2 mẫu chuyện vui ngắn trong số đó ^^

Tranh vui: Tưởng mời ăn sáng

Tranh vui tưởng được mời anh sáng


Tranh vui: Mừng hụt vì không được ăn bánh bao

Tranh vui: Triển lãm Tranh

Tranh vui về việc mừng hụt trong cuộc triển lãm tranh


Tranh vui:Mừng hụt vì cứ tưởng được khen


Tranh vui: Bị ăn dưa bở vì cứ tưởng được khen.
Sửa bài đăng
 
Hình Ảnh Vui

Tìm kiếm bài viết