Chùm tranh bựa hài hước nhất trong ngày (P.4)

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2013
Xin tiếp tục gửi đến các bạn phần 4 chùm tranh bựa hài hước nhất trong ngày, với các tranh bựa hài hước: Đánh giặc bằng lông tóc, Khu điều trị đặc biệt, Ăn xin trá hình, Tên cướp khó hiểu, Không thể có thai. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ!
Tranh bựa: Đánh giặc bằng lông tóc.
Dùng tóc đánh giặc Tàu


Dùng lông nách  đánh giặc Khựa


Tranh bựa: Khu điều trị đặc biệt
tranh vui bệnh viện đặc biệt


Chùm tranh bựa hài hước nhất trong ngày (P.4)

Tranh vui sử dụng nhiệt độ sốt để nướng thức ăn

Tranh bựa: Ăn xin trá hình.
Hình ảnh vui ông già ăn xin


Hình ảnh vui lợi dụng ăn xin để nhìn lén phụ nữTranh bựa: Tên cướp khó hiểu.
Tên cướp uy hiếp cô gái


Tên cưới đòi cướp chiếc vớ của cô gái


Tranh bựa: Không thể có thai.
Tranh vui bệnh viện phụ sản


Tranh vui cô gái không thể có thai vì quá xấu
Sửa bài đăng
 
Hình Ảnh Vui

Tìm kiếm bài viết