Tranh hài hước: Cả nhà đi ăn đám cưới

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013
Không cần ai mời, chỉ cần ở đâu có tiệc cưới là gia đình có mặt...^^
Tranh vui đi ăn chực

Cả nhà đi ăn chực

Tranh hài hước: Cả nhà đi ăn đám cưới

Sửa bài đăng