Tranh vui ngắn: Không ai biết được chữ Ngờ

Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2013
Có những thứ người ta coi thường, xem là trò trẻ con. Thế nhưng có ai đâu ngờ, chính trò trẻ con đó đã đưa anh chàng trong truyện tranh ngắn dưới đây được vinh danh như đức thành thần!^^
Tranh vui ngắn


Tranh vui ngắn: Không ai biết được chữ NgờSửa bài đăng