Tranh vui ngắn: Hiểu lầm tai hại

Thứ Hai, 14 tháng 1, 2013
Chỉ tại lỡ làm rớt cái quần trong khi phơi quần áo mà bao chuyện hiểu lầm xảy ra..
Tranh vui hiểu lầm

Những hiểu lầm tai hại qua tranh vui

Sửa bài đăng