Tranh chế vui: Má hứa mua xe

Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2014
Má có hứa sẽ mua cho Le chiếc xe mới nếu Le thi đỗ đại học. Có xe mới trước giờ là mơ ước của Le nên lời hứa của Má là động lực rất lớn để Le ra sức học tập.
Và ngày thi đại học đã qua, hôm nay Le lên mạng xem điểm và thấy mình có tên trong danh sách đỗ đại học. Le liền tìm Má để đòi mua xe...
Tranh chế vui má hứa mua xe

Tranh vui chế
Sửa bài đăng