Tranh vui ngắn: Bà ngoại chơi Beatbox

Thứ Tư, 6 tháng 11, 2013
Ngày xưa các cháu đòi Ngoại kể chuyện cổ tích còn giờ thì...chơi Beatbox
Truyện tranh Bà ngoại thời @Sửa bài đăng