Tranh biếm họa về giáo dục - đào tạo

Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2012
Tranh vui biếm họa về các vấn đề còn tồn tại trong giáo dục & đạo tạo ở Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng xem và suy ngẫm!
Tranh biếm họa giá sách giáo khoa (SGK)

Tranh biếm họa về việc dạy thêm

Tranh biếm họa bằng cấp trong giáo dục

Tranh biếm họa sách tham khảo

Biếm họa về việc học quá nhiều

Bằng cấp tiến sĩ


Chỉ tiêu và chất lượng trong giáo dục

Biếm họa tiền học phí

Biếm họa Giảm tải dạy và học

Biếm họa giáo dục Việt Nam

Biếm họa mua cao tiến sĩ

Cải cách dạy thêm học thêm


Khổ cực của người nhà giáo

Biếm họa liên kết liên thông đại học

Giảm tải sách giáo khoa

Học quá nhiều

Biếm họa gian lận trong thi cử

Học phí vào trường

Biếm họa bằng tại chức không được tuyển

Biếm họa thu hút sinh viên của trường ngoài công lập

Sửa bài đăng
 
Hình Ảnh Vui

Tìm kiếm bài viết