Tranh vui: Thế giới công nghệ

Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2012
Tranh vui so sánh của 3 nhân vật đại diện cho Wikipedia, Google và máy vi tính. Cùng xem thử ai hơn ai nhé.
3 "đại diện" cho thế giới công nghệ là: Wikipedia, Google và máy vi tính.

Wikipedia: "Tôi biết tất cả mọi thứ"

Google: "Tôi có thể tìm kiếm mọi thứ trên trời dưới biển"

Máy tính: "Không có tôi đố 2 người làm gì được đấy!"

Nhân vật thứ 4 xuất hiện một cách bất ngờ.... Đó chính là Điện năng: "Tất cả im mồm hết được không?".
Đúng là một khi không có điện thì chẳng thứ công nghệ nào có thể hoạt động.
Sửa bài đăng
 
Hình Ảnh Vui

Tìm kiếm bài viết