Tranh vui: Thế giới công nghệ

Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2012
Tranh vui so sánh của 3 nhân vật đại diện cho Wikipedia, Google và máy vi tính. Cùng xem thử ai hơn ai nhé.
3 "đại diện" cho thế giới công nghệ là: Wikipedia, Google và máy vi tính.

Wikipedia: "Tôi biết tất cả mọi thứ"

Google: "Tôi có thể tìm kiếm mọi thứ trên trời dưới biển"

Máy tính: "Không có tôi đố 2 người làm gì được đấy!"

Nhân vật thứ 4 xuất hiện một cách bất ngờ.... Đó chính là Điện năng: "Tất cả im mồm hết được không?".
Đúng là một khi không có điện thì chẳng thứ công nghệ nào có thể hoạt động.
Sửa bài đăng