Tranh vui: Bắt cướp

Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2012
Tên móc túi với đầu óc thật xảo quyệt.
Cứ tưởng rằng bắt nhầm người, nhưng thực tế không phải vậy. Giang hồ hiểm ác mà lại! ^^
Tranh vui: Bắt cướp

Tranh vui: Bắt cướp
Sửa bài đăng