Cười té ghế với Đôrêmon chế (P.4)

Tiền đi có nhớ Ví không? Ví thì há mỏ ngồi trông đợi về.
Tiền sao chẳng giữ lời thề, đi rồi đi mãi có về nữa đâu...
Cười Té Ghế Với ĐôRêMon Chế (P.4)

Doremon che phan 4

stt vui

ảnh chế doremon phần 4