Tranh vui: Những câu nói bất hủ của cha mẹ

Bạn đã từng nghe bố mẹ mình nói ra những câu nói như seri tranh vui "Những câu nói bất hủ của cha mẹ" dưới đây?
Những câu nói bất hủ của cha mẹ

hình ảnh vui những câu nói bất hủ của cha mẹ
Những câu nói bất hủ của cha mẹ