Thơ buồn Facebook qua tranh chế vui

liên kết được tài trợ
Chỉ là vài dòng thơ qua tranh chế vui...
Buồn vì không ai bấm like, comment hưởng ứng cho các dòng status của tui...
Thơ buồn qua tranh chế vui

Thơ chế về Facebook qua tranh

Thơ buồn facebook qua tranh chế vui